Aspecte esentiale despre certificatul de atestare fiscala

0
123

Certificatul de atestare fiscala este un act administrativ emis de catre organul fiscal competent, la cererea contribuabilului, in legatura cu creantele fiscale exigibile, care sunt in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii.

Ordinul 3654/2015 este cadrul legal care reglementeaza modul in care se poate solicita certificatul de atestare fiscala, continutul acestuia si alte aspecte esentiale pe care le vom trece in revista in randurile de mai jos.

Cine poate cere eliberarea certificatului de atestare fiscala?

Certificatul de atestare fiscala poate fi cerut de catre contribuabili, prin depunerea cererii de eliberare, la solicitarea institutiilor publice, prin depunerea unei adrese de eliberare. Certificatul de atestare fiscala poate sa fie eliberat din oficiu in cazul in care se modifica in vreun fel competenta de administrare a creantelor fiscale, prin schimbarea domiciliului fiscal.

Persoanele care sunt detinatori de titluri de participare in cadrul unei societati pot depune cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscala. De asemenea, certificatul de atestare fiscala poate sa fie cerut de catre orice persoana fizica sau juridica, care are acordul scris al contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala poate sa fie realizata la cererea notarilor publici pentru persoana fizica pentru care se deruleaza o succesiune.

Conform Codului de Procedura Fiscala certificatul de atestare se elibereaza fara sa fie nevoie de plata taxelor extrajudiciare de timbru.

Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala

Solicitantii enumerati mai sus vor depune cererea sau adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale datorate de catre contribuabil. Cererea se va depune la registratura organului fiscal competent sau se trimite prin posta cu scrisoare recomandata si confirmare de primire. Se mai poate trimite prin serviciul Spatiu privat virtual.

Daca este vorba de incasarea unor sume lichide si exigibile, atunci pe langa cerere se va depune si documentul eliberat de catre autoritatiloe contractante pentru a dovedi cuantumul sumelor mai sus mentionate. “In situatia in care contribuabilul depune cererea prin mijloace de transmitere la distanta, documentul eliberat de autoritatile contractante se depune in original la institutia care solicita certificatul de atestare fiscala. Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala”, art. 1, Ordinul 3654/2015.

Continutul obligatoriu al documentului eliberat de autoritatea contractanta:

 • Denumirea autoritatii
 • Data la care s-a emis documentul
 • Numarul si data la care s-a incheiat contractul dintre contribuabil si autoritatea contractanta
 • Sumele lichide si exigibile datorate pana la emiterea documentului
 • Documentul este emis pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala
 • Nume, prenume, functie si semnatura ale persoanelor imputernicite ale autoritatii contractante
 • Stampila
 • Continut adresa de eliberarea a certificatului de atestare fiscala
 • Date de identificare autoritatea publica solicitanta
 • Date de identificare contribuabil
 • Temeiul legal al cererii
 • Scopul cererii

Daca este vorba despre persoane fizice care desfasoara activitati independente sau profesii libere, cererea pentru certificatul de atestare fiscala se depune la organul fiscal central in raza teritoriala unde isi are domiciliul contribuabilul. “Organele fiscale centrale in a caror raza teritoriala se afla sediul activitatii/locul de desfasurare a activitatii principale comunica organului fiscal central competent pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala informatiile solicitate cel mai tarziu in ziua urmatoare primirii solicitarii”, art. 1, Ordinul 3654/2015.

Verificare in vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala

Se va verifica de catre organul fiscal competent dosarul fiscal al contribuabilului, fisa de evidenta analitica, eventuale sume care trebuie restituite sau rambursate si pentru care nu s-au emis decizii de restituire sau de rambursare pana la data la care s-a depus cererea. Se verifica de asemenea daca exista eventuale decizii de rambursare, documente prin care se dovedeste cunatumul sumelor lichide si exigibile.

Se va verifica de asemenea calitatea de detinator a titlurilor de participare ale solicitantului, acolo unde este cazul. “In situatia in care organul fiscal central competent constata ca, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, contribuabilul/platitorul a fost instiintat cu privire la depasirea termenului legal de depunere a declaratiei de impunere, acesta emite si comunica decizia de impunere din oficiu pana la emiterea certificatului de atestare fiscala, daca s-a implinit termenul de 15 zile de la instiintarea contribuabilului”, art. 4, Ordinul 3654/2015.

Emiterea certificatului de atestare fiscala

Emiterea certificatului de atestare fiscala se emite in cel mult 3 zile lucratoare din momentul in care se depune cererea sau adresa de eliberare. Se specifica in mod clar daca eliberarea certificatului de atestare fiscala se solicita in scopul radierii din registrele in care a fost inregistrat anterior. In acest caz certificatul de atestare fiscala se va emite in 5 zile lucratoare de la momentul in care se emite decizia de impunere sau de nemodificare a bazei de impozitare.

Cuprinsul certificatului de atestare fiscala

Certificatul de atestare fiscala cuprinde 4 sectiuni. Sectiunea A Obligatii fiscale si alte obligatii bugetare, Sectiunea B Sume de rambursat sau restituit, Sectiunea C Informatii pentru verificarea eligibilitatii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile, Sectiunea D Alte mentiuni.

Certificatul de atestare fiscala va cuprinde in mod obligatoriu numarul de inregistrare, data eliberarii, perioada de utilizare, numele si prenumele conducatorului organului fiscal care a emis certificatul. Un exemplar in original al certificatului revine solicitantului, iar un alt exemplar in original este pastrat la organul fiscal central emitent. Daca este nevoie se pot emite mai multe exemplare, acest lucru trebuind sa fie comunicat de catre solicitant, prealabil emiterii.

Pentru orice tip de nelamurire privind eliberarea certificatului de atestare fiscala si nu numai, apelati cu incredere la unul dintre avocatii nostri specializati in dreptul comercial. Va stam la dispozitie pentru programare online sau fizica, in vederea consultantei sau colaborarii de lunga durata.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here