Obligatiile administratorului fata de beneficiar

0
120

Administratorul bunurilor altuia se refera la persoana care este imputernicita prin legat sau prin conventie sa administreze bunuri, mase patrimoniale, patrimoniu care nu ii apartin.

Codul Civil reglementeaza obligatiile pe care le are administratorul fata de beneficiar, precum si alte aspecte legate de limitarea raspunderii adimistratorului, conflictul de interese, separatia bunurilor, impartialitate.

Obligatiile si atributiile administratorului

Administratorul bunurilor altuia poate sa actioneze in limita puterii care ii este conferita in ceea ce priveste modul in care isi exercita atributiile. Administratorul se obliga sa respecte conditiile impuse de lege prin actul constitutiv si prin intelegerea partilor. In cazuri special de forta majora, atunci cand bunurile administrate pier, administratorul nu poate fi tras la raspundre, aceiasi prevedere aplicandu-se si in cazul in care pierea bunurilor a fost cauzata de starea prea veche sau de natura lor de a se distruge rapid.

Intai de toate, administratorul trebuie sa apare interesele beneficiarului, sa urmeze scopul stabilit si actioneze sincer si onest, fara sa exercite din atributii in interes propriu. “In masura in care administratorul insusi este si beneficiar, acesta este tinut sa isi exercite atributiile in interesul comun al tuturor beneficiarilor, prin acordarea unui tratament egal interesului sau si celui al celorlalti beneficiar”, art. 804, Codul Civil. Daca administratorul este constient de faptul ca o anumita actiune asupra bunurilor administrate ar intra in conflict de interese cu beneficiarul, are obligatia de a-l anunta de indata. Administratorul nu poate sa fie parte in contracte care au ca obiect bunurile administrate sau sa dobandeasca vreun drept asupra acestor bunuri, exceptie facand succesiunea.

Pe tot parcursul administrarii, persoana in calitate de administrator va putea sa incheie contracte prin imputernicire din partea beneficiarului. “Administratorul este obligat sa tina o evidenta a bunurilor sale proprii distincta de cea a bunurilor preluate in administrare. Aceasta obligatie subzista si in cazul in care, la preluarea bunurilor beneficiarului administrarii, nu a fost intocmit un inventar”, art. 807, Codul Civil.

In acelasi timp, administratorul nu are dreptul de a folosi bunurile administrate daca nu are acordul expres sau imputernicire in acest sens din partea beneficiarului. In aceiasi nota, administratorul nu are dreptul de a dispune de bunuri cu titlu gratuit. In schimb, persoana care are calitatea de administrator poate interveni in cereri sau actiuni juridice care au obiect bunurile pe care le are in administrare. In acest caz administratorul va actiona in mod impartial, in conditiile in care exista mai multi beneficiari, pentru a tine cont de interesele fiecaruia dintre acestia. “In aprecierea limitelor raspunderii administratorului si a despagubirilor datorate de acesta, instanta judecatoreasca va putea reduce intinderea acestora, tinand cont de circumstantele asumarii administrarii sau de caracterul gratuit al serviciului administratorului”, art. 812, Codul Civil.

In situatia in care administratorul isi asuma obligatii in numele beneficiarului, atunci acesta nu va fi raspunzator fata de tertii cu care contracteaza. Se poate sa fie raspunzator fata de terti numai daca se obliga in nume propriu pentru masa patrimoniala.

Pentru orice tip de nelamuriri si probleme juridice apelati la un avocat online!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here