Modificari aduse Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru restituirea imobilelor preluate in mod abuziv in regimul comunist

0
117

Legea nr. 165/2013 prezinte cadrul legislativ prin care se iau masurile care vizeaza finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin orice alt tip de echivalent, a imobilelor care au fost preluate in mod abuziv, in Romania, in timpul perioadei comuniste.

Legea nr. 219/2020 vine sa modifice unele aspecte din legea mai sus mentionata, cu adaugiri si modificari in conformitate cu normele si regulile europene in vigoare.

Articolul 21, alineatul 6

Prima modificare apare prin adaugiri la articolul 21, alineatul 6 „Evaluarea imobilului care face obiectul deciziei se face prin utilizarea grilei notariale valabile la data emiterii deciziei de catre Comisia Nationala si se exprima in puncte. Un punct are valoarea de un leu*)”, conform modificarilor, in evaluarea imobilului se vor lua in considerare caracteristicile tehnice si categoria de folosinta la data preluarii imobilului in cauza. Exceptie face situatia in care dreptul de proprietate nu a fost tranzactionat dupa preluarea abuziva, iar atunci evaluarea imobilului se face in continuare dupa grila notariala valabila pentru anul anterior emiterii deciziei de catre Comisia Nationala.

Articolul 31

Se introduce un nou alineat la articolul 31 „ In baza cererii detinatorului de puncte, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor emite, pe parcursul a 5 ani consecutivi, titluri de plata, in transe anuale egale, in limita valorii stabilite prin decizia de compensare. Titlurile de plata se emit in ordinea cronologica a emiterii deciziilor de compensare”. Se introduce o exceptie la prevederile alineatului 3, pentru situatiile in care detinatorul de puncte este certificat de statul roman sau de catre alte state membre UE, ca supravietuitor al Holocastului, pentru care se emite un singur titlu de plata.

Articolul 33, alineatul 4

Articolul 33 alineatul 4 se modifica astfel – „Cererile se analizeaza in ordinea inregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. (1). Prin exceptie, se analizeaza cu prioritate cererile formulate de persoana certificata de entitati desemnate de statul roman sau de alte state membre ale Uniunii Europene sau de statul de resedinta, ca supravietuitoare ale Holocaustului, aflate in viata la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei legi”, in legatura cu modificarea adusa articolului 31, alineatului 3.

Articolul II din Legea nr. 219/2020 vorbeste despre abrogarea art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2020 pentru suspendarea aplicarii prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania si instituirea unor masuri tranzitorii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 19 mai 2020. Legea nr. 219/2020 a fost adoptata de catre Parlamentul Romaniei, respectandu-se prevederile art. 75 si art. 76, alineatul 2 din Constitutia Romaniei.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here