Reglementarea modurilor de incheiere si incetare a contractului de fiducie

0
525

Prin intermediul fiduciei se pot transfera drepturi reale, de creanta, garantii sau alte tipuri de drepturi patrimoniale, prin unul sau mai multi constituitori catre unul sau mai multi fiduciari. Acestia exercita drepturile transferate in folosul unor beneficiari, in scop determinat.

Modul de incheiere si incetare a contractului de fiducie, precum si alte dispozitii legale sunt prevazute in Codul Civil. Fiducia are loc numai in urma incheierii unui contract, sub forma autentica si expresa. In cazul contractului de fiducie nulitatea absoluta apare atunci cand are loc o liberalitate indirecta in folosul beneficiarului.

Incheierea contractului de fiducie

Partile contractula in fiducie pot sa fie persoane fizice sau persoane juridice, institutii de credit, societati de investitii, societati de servicii de investitii financiare, societati de asigurare, notari publici, avocati.

Contractul de fiducie trebuie sa contina urmatoarele aspecte legale:

  • Drepturile reale, de creanta, garantiile si alte drepturi patrimoniale care sunt transferate;
  • Cat dureaza transferul, cu mentiunea ca perioada de transfer nu poate sa fie mai mare de 33 de ani, calculata de la data la care se incheie contractul de fiducie;
  • Date de identificare constituitor/i;
  • Date de identificare fiduciar/i;
  • Date de identificare beneficiar/i;
  • Scopul pentru care se incheie contractul de fiducie;
  • Dispozitii privind puterile de administrare ale fiduciarului/lor.

“Sub sanctiunea nulitatii absolute, contractul de fiducie si modificarile sale trebuie sa fie inregistrate la cererea fiduciarului, in termen de o luna de la data incheierii acestora, la organul fiscal competent sa administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului”, art. 780 Codul Civil. Daca transferul drepturilor presupune mai intai indeplinirea unocr conditii de forma, atunci, se va incheia, pe langa contractul de fiducie, un act aditional in care se stipuleaza cerintele cu pricina, cu inregistrare fiscala obligatorie.

De asemenea, drepturile reale imobiliare, garantiile reale imobiliare din contractul de fiducie trebuie sa fie inscrise in cartea funciara. Daca vorbim de drepturi care sunt supuse publicitatii, atunci fiduciarul are dreptul sa solicite mentionarea in registrul de publicitate denumirea si calitatea acestuia.

Este important ca in continutul contractului de fiducie sa se precize in mod clar cum fiduciarul trebuie sa dea socoteala constituitorului in ceea ce priveste indeplinirea sau nu a obligatiilor contractuale. In contract se vor preciza termenele la care fiduciarul trebuie sa dea socoteala beneficiarului si constituitorului.

In urma incheierii contractului de fiducie, fiduciarului ii revine titlul drepturilor in cauza, avand puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare. “Fiduciarul va fi remunerat potrivit intelegerii partilor, iar in lipsa acesteia, potrivit regulilor care carmuiesc administrarea bunurilor altuia”, art. 784 Codul Civil.

Incetarea contractului de fiducie

Incetarea contractului de fiducie are loc in momentul in care fie se indeplineste termenul in baza caruia a fost incheiat actul, fie se realizeaza scopul inainte de indeplinirea termenului din contract. Contractul de fiducie poate inceta atunci cand se deschide procedura de insolventa asupra fiduciarului.

Renuntarea tuturor beneficiarilor la fiducie atrage de la sine incetarea contractului. In mod oficial, contractul de fiducie inceteaza in momentul in care se inregistreaza ultima declaratie de renuntare.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here