Evictiunea si revocarea dreptului de donatie

0
138

Contractul de donatie presupune ca una dintre parti, donatorul, transmite in mod gratuit si irevocabil dreptul de proprietate asupra unui bun catre cealalta parte, donatarul, acesta acceptand donatia. Contractul de donatie este solemn, unilateral si cu titlul gratuit.

Conform Codului Civil, donatia se incheie prin inscris autentic, in afara de situatiile in care vorbim de donatii indirecte, daruri sau donatii deghizate. “Bunurile mobile corporale cu o valoare de pana la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Darul manual se incheie valabil prin acordul de vointe al partilor, insotit de traditiunea bunului”, art. 1011, Codul Civil.

Evictiunea si revocarea dreptului de donatie

Donatia poate sa fie revocata numai in cazul in care cel care ofera nu a luat la cunostinta de acceptarea celui care ar trebui sa primeasca donatia. Oferta de donatie nu mai este acceptata in cazul in care destinatarul decedeaza, mostenitorii putand doar sa comunice daca acesta a acceptat donatia inainte de deces. Donatia poate sa fie acceptata de catre reprezentantul legal al destinatarului, daca acesta se afla in imposibilitatea de a face acest lucru.

Donatia este un act valabil numai in conditiile in care nu permite donatorului sa o revoce prin propria sa vointa. Este declarata nula donatia care poate fi realizata numai daca depinde de vointa donatorului. Nu se poate poate infaptui donatia care presupune plata datoriilor viitoare ale donatorului de catre donatar sau care ofera dreptul donatorului de denuntare unilaterala a contractului. Donatia este lovita de nulitate atunci cand donatorul dispune in viitor de bunul donat, chiar daca acesta decedeaza fara sa fi dispus de bunul respectiv.

“Donatorul nu raspunde pentru evictiune decat daca a promis expres garantia sau daca evictiunea decurge din fapta sa ori dintr-o imprejurare care afecteaza dreptul transmis, pe care a cunoscut-o si nu a comunicat-o donatarului la incheierea contractului”, art. 1018, Codul Civil. Conform legii, donatorul nu este raspunzator in cazul viciilor ascunse ale bunului pe care l-a donat. Situatia se schimba daca a stiut de aceste vicii si a ascuns existenta lor in momentul incheierii contractului, fiind raspunzator de repararea prejudiciilor.

“Promisiunea de donatie se revoca de drept si atunci cand, anterior executarii sale, situatia materiala a promitentului s-a deteriorat intr-o asemenea masura incat executarea promisiunii a devenit excesiv de oneroasa pentru acesta ori promitentul a devenit insolvabil”, art. 1022, Codul Civil.

Revocarea actului de donatie poate sa fie facuta prin ingratitudine sau prin neindeplinirea sarcinilor cu care a fost de acord doantarul sa le savarseasca in momentul in care primea donatia. Conform Codului Civil, ingratitudinea si neexecutarea sarcinilor nu opereaza de drept.

Ingratitudinea se refera la cateva situatii specifice regelementate juridic. Una dintre acestea este cazul in care donatarul a amenintat sau a atentat la viata donatorului, sau asupra oricarei persoane apropiate acestuia. Donatia se nu poate face daca donatarul a fost sau este acuzat de savarsirea unor fapte penale fata de donator.

Daca are loc revocarea donatiei prin ingratitudine va trebuie sa se restituie in natura obiectul donatiei, iar daca acest lucru nu este posibil, donatarul va plati valoare in bani a acestuia. Restituirea vizeaza si fructele produse de bunul donat.

Pentru orice tip de problema juridica nu ezitati sa apelati la un avocat online!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here