Despre procedura de faliment si lichidarea activelor

0
695

Falimentul este procedura de insolventa colectiva, egalitara si concursuala, aplicata asupra debitorului, pentru lichidarea averii acestuia, in vederea acoperirii pasivului. Procedura de faliment este urmata de radierea debitorului din registrul unde a fost inmatriculat.

Procedura de faliment este necesara atunci cand debitorul, fie ca vorbim de persoana juridica, companie sau alte tipuri de organizatii nu se mai pot redresa economic.

Intrarea in faliment este iminenta in cazul in care debitorul anunta intrarea in procedura simplificata, atunci cand acesta nu isi declara intentia de reorganizare. Falimentul este singura solutie atunci cand la cererea creditorului de a deschide procedura, debitorul contesta faptul ca s-ar afla in stare de insolventa, iar contestatia este respinsa de instanta competenta.  Se aplica acelasi principiu, in cazul in care niciun plan de reorganizare propus de catre debitor, nu a fost acceptat. Vorbim de faliment in momentul in care nu se duc la indeplinire obligatiile de plata alte tipuri de actiuni care au fost specificate si stabilite prin planul de reorganizare.

Dupa ce se decide intrarea in faliment, judecatorul-sindic este cel care dispune urmatoarele:

  • Debitorului i se ridica dreptul de administrare;
  • Se desemneaza un lichidator judiciar provizoriu, cu atributii clar stabilite;
  • Administratorul judiciar preia calitatea de lichidator judiciar in cazul procedurii simplificate;
  • Se va preciza termenul limita in care se aplica procedura de faliment, ceea ce implica predarea gestiunii averii de la debitor la lichidatorul judiciar;
  • Intocmirea listei cu creditorii si creantele la data la care se va intra in faliment. Lista va fi predata lichidatorului judiciar in maximum 5 zile de la intrarea in faliment.
  • Notifica intrarea in faliment.

„In cazul intrarii in faliment in procedura generala, lichidatorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor mentionati in lista depusa de debitor/administratorul judiciar, prevazuta la art. 145 alin. (2) lit. e), ale caror creante s-au nascut dupa deschiderea procedurii, debitorului si registrului unde debitorul este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii”, art. 146 Lege a 85/2014. Creditorii trebuie sa fie notificati cu cel putin 10 zile inainte de momentul in care se vor inregistra cererile de admitere a creantelor.

In caz de faliment, creditorii trebuie sa stie faptul ca nu sunt obligati sa restituie sumele incasate in timpul aplicarii planului de reorganizare. Toate documentele cu titlul gratuit care sunt constituite intre data confirmarii planului de reogranizare si data intrarii in procedura de faliment, vor fi considerate nule.

„Creantele banesti asupra averii debitorului se considera scadente la data deschiderii procedurii de faliment. Aceasta prevedere nu este aplicabila in privinta contractelor financiare calificate si a operatiunilor de compensare bilaterala in baza unui contract financiar calificat sau a unui acord de compensare bilaterala”, art. 150 Lege a 85/2014.

Lichidarea activelor

Procedura de lichidare incepe imediat dupa ce lichidatorul judiciar a finalizat inventarierea si a depus raportul de evaluare a bunurilor. Acestea vor fi vandute prin licitatie publica, negociere sau prin combinarea celor doua proceduri. Daca se apeleaza la licitatia publica, atunci se va afisa acest lucru pe site-ul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania. Mai departe, lichidatorul judiciar se va intalni cu creditorii, in maximum 15 zile de la data la care s-a efectuat raportul de evaluare si a fost stabilita modalitatea de vanzare a bunurilor.

In schimb, daca se opteaza pentru vanzare prin negociere, atunci lichidatorul judiciar este obligat sa comunica creditorilor regulamentul de vanzare.

„Vanzarea activelor se va face dupa efectuarea publicatiilor de vanzare de catre administratorul judiciar/lichidator, intr-un ziar de larga circulatie. Persoanele interesate vor putea inspecta bunurile supuse vanzarii dupa efectuarea publicatiilor de vanzare”, art. 156 Lege a 85/2014.

Dupa ce raportul final depus de lichidatorul judiciar este aprobat de catre instanta competente, se va face distribuirea finala a fondurilor de orice tip cuprinse in averea debitorului.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here