Avocat asociatii de proprietari

Ad avocat se poate mandri cu o experienta relevanta in domeniile ce tin de chestiunile juridice ale asociatiilor de proprietari.

Ne-am specializat in urmatoarele tipuri de litigii:


– cele ce vizeaza recuperarea sumelor restante la intretinere si penalizarilor
– actiuni deschise impotriva proprietarilor sau, dupa caz, membrilor asociatiei, ce nu isi respecta obligatiile pe care le au ca urmare a rolului pe care il indeplinesc in raporturile de vecinatate sau daca prin deciziile si actiunile lor aduc atingere drepturilor celor inscrisi in asociatie

Pe cine reprezentam?

Ad avocat Bucuresti poate reprezenta:

 • asociatiile de proprietari
 • proprietarii, membri ai asociatiei de proprietari, persoane fizice si juridice

Recuperarea restantelor pentru contributia la intretinerea lunara

Aceasta este una din cele mai frecvente situatii pentru care ne contacteaza asociatiile de proprietari. Ar trebui sa stiti ca actiunile in justitie, cu scopul recuperarii restantelor, sunt scutite de plata taxelor judiciare de timbru. In plus, pot fi rezolvate fara prezenta partilor, fara citare. Este suficenta doar prezenta presedintelui asociatiei de proprietari, respectiv a restantierului.

Conform legii, o asociatie de proprietari are dreptul si obligatia de a actiona in instanta orice proprietar care nu plateste cotele de contributie pentru cheltuielile asociatiei de proprietari timp de peste 90 de zile de la termenul stabilit ca fiind scadenta.

Acest termen de scadenta este de 20 de zile din momentul in care se afiseaza listele de intretinere, referitoare la achitarea cotelor de contributie pentru cheltuielile asociatiei de proprietari.

Retineti totusi ca restantierii au la dispozitie un termen de gratie de 30 de zile, de la data scadentei pana cand se stabilesc penalizarile.

Dupa ce expira cele 30 de zile de gratie calculate din ziua scadentei , se va aplica sistemul propriu de penalizare adoptat de asociatia de proprietati (acesta nu poate depasi 0.2%, conform Hotararii Adunarii Generale, pentru fiecare zi de intarziere).

Daca din momentul scadentei pentru achitarea cotelor de contributie conform listelor afisate trec 90 de zile, asociatia de proprietari are dreptul si chiar obligatia de a actiona in justitie proprietarii care se fac vinovati de neplata sumelor.

Mai mult, dupa termenul de scadenta, asociatia de proprietari are dreptul si trebuie sa instituie privilegiu imobiliar (lucru stipulat ina rticolul 51 din legea 230 din 2007). Acest lucru sporeste garantia de a putea recupera sumele restante de la proprietarul care nu a platit, prin executarea proprietatii sale, ca urmare a hotararii judecatoresti definitive.

Angajati un avocat asociatii de proprietari pentru somatii de plata

Ad avocat va poate ajuta in acest sens. Inainte ca un restantier sa fie actionat in justitie, asociatia de proprietari are obligatia sa-l notifice pe acesta. Recomandarea ad avocat este sa trimiteti notificarea prin posta, cu confirmare de primire si continut declarat.

Servicii avocat asociatii de proprietari

1) Servicii pentru proprietari, membri ai asociatiilor de proprietari (atat persoane fizice, cat si persoane juridice)

 • oferim consiliere juridica pentru clarificarea aspectelor privitoare la modul de functionare a asociatiilor de proprietari, a drepturilor si obligatiilor membrilor, comitetului executiv, cenzorului etc.
 • va putem asista si chiar reprezenta in fata instantelor de judecata responisabile, in chestiuni ce tin de anularea unei hotarari a adunarii generale ce contravine legii si/ ori statutului ce provoaca prejudicii pentru unul sau mai multi membri ai asociatiei
 • la cererea dumneavoastra, putem redacta sesizari, somatii de plata, informari si alte documente specifice adresate reprezentantilor asociatiei de proprietari sau institutiilor competente de control
 • oferim, de asemenea, consultanta judiciara in chestiuni ce tin de legalitatea modului de aplicare a penalizarilor din cauza intarzierilor la plata cotelor de intretinere

2) Servicii avocat pentru asociatii de proprietari

 • oferim asistenta juridica si va putem reprezenta in fata instantelor de judecata in procese deschise, pentru obligarea proprietarilor de a-si achita cotele de intretinere restante si penalitatile stranse (inclusiv, fond de rulment, de reparatii etc.)
 • redactam la cerere notificari si somatii pentru debitori
 • redactam, de asemenea, acorduri de esalonare si tranzactii pentru recuperarea cotelor restante la intretinere
 • redacam procese verbale pentru adunarii generale, contracte de mandatare si contracte de munca pentru personalul angajat de asociatia de proprietari
 • ne puteti contracta pentru asistenta juridica si reprezentare in fata organelor de executare judecatoreasca pentru proceura de executare silita
 • redactam inscrisuri pentru costituirea asociatiei de proprietari (acord, statut, proces verbal)
 • va putem ajuta in modificarea actelor constitutive
 • va putem reprezenta in fata instituriilor statelui si a altor entitati cu care asociatia de proprietari colaboreaza
 • acordam asistenta de tip juridic pentru asociatiile de proprietari pentru divizarea sa pe scari ori portiuni de imobil
 • consiliere pentru fuzionare mai multe asociatii de proprietari

Servicii avocat pentru constituire asociatie de proprietari (inclusiv pentru asociatiile de locatari ce vor sa-si modifice statutul in asociatii de proprietari)

 • redacam inscrisuri pentru infiintare asociatie (act constitutiv, acord pentru asociere, hotarari, statut etc)
 • va reprezentam in fata instantelor de judecata pentru a dobandi personalitate juridica
 • va asistam in obtinerea actelor doveditoare pentru inscrierea asociatiei in registrul persoanelor juridice


Servicii avocat pentru actualizare inscrisuri constitutive

 • inregistram membri noi ai asociatiei de proprietari
 • modificam, inlocuim, completam documente constitutive
 • inregistram mentiuni in registrul special al persoanelor juridice
 • asistare in procedura pentru inchidere/ deschidere cont bancar

Va putem oferi consultanta juridica pe termen lung

In acest sens va putem informa periodic cu privire la modificarile introduse in Legea privind constituirea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. De asemenea, va puteti oferi consultanta pentru adoptarea si modificarea documentelor ce justifica functionarea asociatiei de proprietari.

La cerere, putem redacta pentru dumneavoastra procese verbale neecsare, contracte de mandat si contracte de munca, somatii si notificari catre debitori.