Privilegiul Asociatiei de Proprietari

Ad Avocat > Asociatii de Proprietari  > Privilegiul Asociatiei de Proprietari

Privilegiul Asociatiei de Proprietari

Reglementare
Art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind asociatiile de proprietari
„(1) Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.
(2) Privilegiul se inscrie in registrul de publicitate imobiliara al judecatoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima lista lunara de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata cu titlu de restanta. Privilegiul se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui inscris prin care asociatia confirma plata sumei datorate”.

Ce este privilegiul Asociatiei de Proprietari?
Privilegiul Asociatiei de Proprietari este o garantie reala imobiliara instituita in favoarea asociatiilor de proprietari pentru realizarea creantei cu titlul de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.

Care este natura juridica a privilegiului imobiliar pe care il are asociatia de proprietari?
Dispozitiile art. 51 alin. 1 din Legea nr.230/2007, privind asociatiile de proprietari, arata ca privilegiul asociatiei de proprietari pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile comune este unul special, el afectand o anumita categorie de imobile, cele din condominiu si nu toate imobilele proprietarului debitor al asociatiei. Numai in masura in care privilegiul purta asupra tuturor imobilelor debitorului se putea vorbi de un privilegiu general.

Cum se realizeaza publicitatea fata de terti?
Privilegiul imobiliar se inscrie in Cartea Funciara, partea a III-a, conform procedurii publicitatii imobiliare, la cererea scrisa a presedintelui asociatiei de proprietari.
Cererea de inscriere a privilegiului imobiliar, se adreseaza Biroului de Carte Funciara al Judecatoriei in a carei circumscriptie este situat imobilul (sector sau localitate) unde se vor anexa in doua exemplare, copii de pe ultima lista lunare de plata a cotelor de contributie avand stampila asociatiei de proprietari, din care sa rezulte suma datorata.
Cererea de radiere a privilegiului imobiliar din Cartea Funciara de realizeaza tot de catre Presedintele asociatiei de proprietari pe baza inscrisului care dovedeste plata sumei datorate.

Nu exista comentarii

Scrieti un comentariu