In ce conditii se poate revoca donatia?

0
150

Prin contract de donatie intelegem transmiterea de catre donator a dreptului de proprietate asupra unui bun altei persoane, denumita donatar. Donatia se face in mod gratuit si irevocabil. Contractul de donatie se incheie cu titlu gratuit, unilateral, fara ca donatarul sa isi asume obligatii fata de donator.

Dispozitiile privind contractul de donatie, efectele si revocarea donatiei, precum si alte aspecte sunt cuprinse in Codul Civil.

Donatia si nulitatea absoluta

Conform Codului Civil, donatia este lovita de nulitate absoluta in cazul in care presupune o conditie care poate sa fie realizata numai din vointa donatorului, atunci cand donatorul impune donatarului plata datoriilor care ar putea sa se produca in viitor, daca acest lucru nu este stabilit clar prin contractul de donatie. Donatia este lovita de nulitate absoluta atunci cand donatorul poate denunta unilateral contractul de donatie sau atunci cand donatorul poate sa dispuna in viitor de bunul donat, chiar daca nu a dispus de acel bun.

Revocarea donatiei

Donatia se poate revoca din motive ce tin atat de ingratitudine cat si de neexecutarea unor sarcini care se aflau in obligatia donatarului. Se poate revoca inclusiv promisiunea de donatie, care se revoca de drept, in conditiile in care situatia financiara a celui ca a promis donatia face imposibila executarea promisiunii sau daca acesta a devenit insolvabil.

Revocarea donatiei pe motiv de ingratitudine

Am vorbit ca prim motiv al revocarii donatiei ca fiind ingratitudinea. Revocarea este valida in acest caz daca donatarul a atentat la viata donatorului sau la viata oricarei alte persoane apropiate donatorului. Se revoca donatia daca se constata faptul ca donatarul este acuzat de fapte penale sau alte injurii grave comise fata de donator. Un al treilea caz de revocare a donatiei vizeaza situatia in care donatarul refuza in mod voit sa asigure cele necesare donatorului care se afla in nevoie, tinandu-se cont de limita valorii actuala a bunului donat.

Se poate cere revocarea donatiei in termen de cel mult un an din momentul in care s-a savarsit fapta de ingratitudine, depasirea acestui termen ducand la prescriere. Revocarea din cauze ce tin de ingratitudine poate viza numai donatarul sau dupa caz, a mostenitorulor acestuia. De asemenea, actiunea de revocare a donatiei pornita de donator poate sa fie continuata de catre mostenitori, dupa decesul acestuia.

Practic, atunci cand se revoca donatia pe motive de ingratitudine donatarul are obligatia de a restitui in natura bunul donat. Daca acest lucru nu este posibil, se va plati suma de bani care echivaleaza valoarea bunului. O data cu bunul se restituie si fructele produse din momentul in care se face cererea de donatie.

Revocarea donatiei pe motivul neindeplinirii sarcinilor

Se poate cere revocarea donatiei daca donatarul nu si-a indeplinit in mod voit sarcinile care ii reveneau in urma incheierii contractului de donatie. Daca sarcina trebuia sa fie realizata de catre un tert, atunci se poate cere doar executarea sarcinii respective.

In cazul revocarii donatiei pe motiv de neindeplinire a sarcinilor prescrierea are loc dupa 3 ani de la data la care sarcina sau sarcinile ar fi trebuit sa fie executate. Donatarul va indeplini sarcina in limita valorii bunului donat, la data care trebuia sa fie indeplinita sarcina. “Cand donatia este revocata pentru neindeplinirea sarcinilor, bunul reintra in patrimoniul donatorului liber de orice drepturi constituite intre timp asupra lui, sub rezerva dispozitiilor art. 1.648”, art. 1029, Codul Civil.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here