Logo Ad-Avocat
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND id!=14 AND activ=1 AND post_type=1 ORDER BY id DESC LIMIT 4' at line 1
Claudia - Feb 17, 2019 17:58PM

Impartirea trimestriala a dividendelor

Impartirea trimestriala a dividendelor

IMPARTIREA TRIMESTRIALA A DIVIDENDELOR

Impartirea trimetriala a dividendelor este o chestiune de noutate in Romania, acestea fiind introduse in legislatie prin Legea nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990 si prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 3.067/2018.

Pana la aparitia acestor modificari legislative, dividendele puteau fi scoase din societate o singura data pe an, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale si incheierea exercitiului financiar.

Daca ar fi sa privim dinr-o anumita perspectiva aceasta noua posibilitate a impartirii trimestriale a dividendelor am putea constata ca aceasta distribuire reprezinta o plata anticipata, in rate. Asta pentru ca, dividendele care in trecut erau repartizate la finalul anului financiar, insa conform noii reglemetari acestea sunt acordate trimestrial, in rate, urmand ca la finelul anului sa fie regularizate.

Prin urmare, dividendele pot fi distribuite la finalul exercitiului financiar, in cursul exercitiului financiar (daca se distribuie profiturile inregistrate in ani anteriori, dar care nu au fost distribuite odatacu aprobarea situatiilor financiare respective) si tot in cursul exercitiului financiar, dar trimestrial, aferente exercitiului financiar in curs (in acest caz sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza regularizarea.

Etape. Pentru impartirea dividendelor sunt necesare parcurgerea urmatoarelor etape:

A.    Inventarierea patrimoniului. Inventarierea patrimoniului, adica a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se realizeaza de catre persoanele care ai obligatia gestionarii societatii, respectiv administratorului societatii, ordonatorului de credite, etc.

B.    Intocmirea bilanturilor interimare. Dup ace s-a realizat inventarierea patrimoniului societatile vor intocmi situatiile financiare interimare care vor arata situatia financiara a societatii.

Prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice (MFP) nr. 3.067/2018 s-au adus modificari la reglementarile contabile ce vor fi introduse in Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1.802/2014, care contine mai multe modificari la reglementarile contabile.
Potrivit Ordinului Ministerului Finantelor Publice:

„Entitatile care au optat, potrivit legii, pentru repartizarea trimestriala de dividende, intocmesc situatii financiare interimare formate din bilant si contul de profit si pierdere. Aceste componente au aceeasi structura cu cea aplicabila situatiilor financiare anuale intocmite conform prezentelor reglementari. Veniturile si cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la inceputul exercitiului financiar pana la finele trimestrului pentru care entitatea a optat sa repartizeze dividende”.

Situatiile interimare trebuie intocmite tinandu-se cont de regulile contabile aplicate de societate la momentul intocmirii lor, trebuie intocmite in limba romana si in moneda nationala, si se sor transmite catre Ministerul Finantelor Publice in termen de 30 zile de la aprobarea bilanturilor interimare aprobate de adunarea generala a asociatilor.

C.    Decizia adunarii generale a asociatilor/actionarilor. Dupa intocmirea situatiilor financiare interimare, acestea se vor aproba in cadrul adunarii generale a asociatilor/actionarilor in cadrul carora se va hotara daca se va imparti sau nu dividend din profitul societatii, valoarea lor, termenul si conditiile de plata. Astfel, asociatii pot hotara chiar sa nu imparta dividende ori sa imparta numai o parte a sumei. De recomandat ar fi ca acestea sa nu imparta tot profitul pentru a nu aparea probleme in eventualitatea in care in urmatoarele luni ar aparea pierderi.

D.    Raportarea bilanturilor interimare. Regulile intocmirii si transmiterii bilanturilor interimare la unitatile MFP sunt incluse in Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 3.067/2018, care a adus modificari la reglementarile contabile si prevede ca dupa intocmirea situatiilor financiare interimare si aprobarea acestora in cadrul adunarii generale a asociatilor, acestea se vor se vor transmite Ministerului Finantelor. Termenul este de 30 de zile de la data aprobarii.

E.    Plata efectiva a dividendelor interimare si a impozitului. Legea nu prevede un termen de plata ceea ce inseamna ca banii impartiti din profitul societatii trebuie achitati efectiv pana la data fixata hotarata de adunarea generala a asociatilor. Este foarte important de de retinut ca trebuie achitat si s impozitul aferent acestui tip de venit, in cota de 5%.

In situatia in care au fost achitate dividende in plus, ele trebuie restituite in termen de 60 zile de la aprobarea situatiilor financiare anuale.

Datoram contributii la sanatate (CASS) pentru dividende?

Persoanele fizice care incaseaza bani din dividende sunt obligate sa plateasca impozit pe venit la stat dar si, in anumite conditii, contributia la sanatate (CASS).

Daca o persoana fizica ce incaseaza dividende este in acelasi timp salariata la un angajator aceasta este obligate la plata suplimentara a CASS, daca acestea din urma vor fi de cel putin 24.960 de lei.Cu alte cuvinte, in afara de CASS-ul platit de angajator pentru veniturile salariale, persoana fizica trebuie sa plateasca CASS suplimentar si pentru veniturile din dividende.

Prin urmare, un salariat care primeste dividende ce depasesc plafonul legal, datoreaza la stat CASS de doua ori, (i) ca salariat (plata fiind facuta de angajator) si (ii) ca persoana ce incaseaza dividende (plata fiind facuta in nume propriu).

Baza de calcul pentru stabilirea CASS (a carei cota este de 10%) este echivalentul a 12 salarii minime brute pe tara, iar impozitul pe venit datorat pentru veniturile din dividende (a carui cota este de 5%) este platit de firma care achita dividendele.

( 0 votes, average: 0 out of 5 )
Categorii
Infiintare organizatie non profit (ONG - asociatie sau fundatie)?

Infiintare organizatie non profit (ONG - asociatie sau fundatie)?

Infiintare organizatie non profit (ONG - asociatie sau fundatie)? Asociatiile si fundatiile sunt

0 Aprecieri 87 Vizualizari

Sindromul alienarii parentale la copii in context legal

Sindromul alienarii parentale la copii in context legal

SINDROMUL ALIENARII PARENTALE LA COPII In contexul actual al societatii milioane de copii cad pra

0 Aprecieri 60 Vizualizari

Impartirea trimestriala a dividendelor

Impartirea trimestriala a dividendelor

IMPARTIREA TRIMESTRIALA A DIVIDENDELORImpartirea trimetriala a dividendelor este o chestiune de nout

0 Aprecieri 29 Vizualizari

  • Varsta: ani
  • Inaltime: cm
  • Greutate: kg

Contacteaza

Descriere