Concursul intre privilegiul imobiliar si ipoteca

Ad Avocat > Asociatii de Proprietari  > Concursul intre privilegiul imobiliar si ipoteca

Concursul intre privilegiul imobiliar si ipoteca

Reglementare

Art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind asociatiile de proprietari

„(1) Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietati individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cota de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, dupa cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute.

(2) Privilegiul se inscrie in registrul de publicitate imobiliara al judecatoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima lista lunara de plata a cotelor de contributie din care rezulta suma datorata cu titlu de restanta. Privilegiul se radiaza la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui inscris prin care asociatia confirma plata sumei datorate”.

 Dispozitiile art. 51 alin. 1 din Legea nr.230/2007, califica privilegiul ca fiind unul imobiliar cu rang prioritar, precedat fiind doar de cheltuielile de judecata datorate tuturor creditorilor in interesul carora au fost facute, iar dispozitiile art. 2342 alin. 2 teza finala Cod civil, transeaza concursul in favoarea privilegiului, numai daca acesta a fost inscris in cartea funciara anterior ipotecii.

Dat fiind caracterul special al dispozitiilor Legii nr. 230/2007 fata de dispozitiile Codului civil, prin raportare la natura creantei asociatiei de proprietari, dispozitiile legii speciale vor avea prioritate.

Singura conditie impusa de legiuitor pentru ca Asociatia sa isi poata valorifica dreptul este ca privilegiul sa fie inscris in cartea funciara, neprezentand importanta data la care inscrierea a fost facuta.

Astfel, indiferent de data inscrierii garantiei in cartea funciara, creanta asociatiei de proprietari are prioritate. Astfel, daca ne-am raporta numai la momentul inscrierii in cartea funciara, art. 51 ar fi lipsit de orice finalitate, pentru ca Asociatia de proprietari, care, potrivit legii, beneficiaza de un privilegiu cu rang prioritar, nu isi va putea valorifica nicicum dreptul.

Nu exista comentarii

Ne pare rau. Momentan sectiunea de comentarii este dezactivata.