Ce trebuie sa stim despre operatiunile si contractul de leasing

0
523

Leasingul se refera la operatiune prin care o parte, locatorul/finantatorul transmite dreptul de folosinta al unui bun pe o anumita perioada, celeilalte parti, utilizatorul, contra unei plati, rata de leasing. La sfarsitul acestei perioade de leasing, determinata prin contract, utilizatorul trebuie sa aleaga una dintre optiunile – cumparaea bunului, prelungirea contractului de leasing sau incetarea contractului.

Operatiunea si contractul de leasing sunt reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 si Legea 99/1999.

In ceea ce priveste tipul de bun care poate fi pus sub leasing, sunt incluse bunurile imobile, bunurile mobile. Fac exceptie piesele de teatru, manuscrisele, brevetele si drepturile de autor.

Continutul contractului de leasing

Iata care sunt aspectele legale care nu trebuie sa lipseasca din continutul contractului de leasing:

 • Date de identificare locator/finantator;
 • Date de identificare utilizator;
 • Descrierea cu detalii semnificative a obiectului contractului;
 • Valoarea contractului de leasing;
 • Valoare ratelor de leasing
 • Termenul la care trebuie sa se efectueze plata ratelor de leasing;
 • Perioada in care bunul se utilizeaza in regim de leasing;
 • Obligatia de asigurara a bunului aflat in leasing;
 • Alte clauze stabilite de parti.

Conform dispozitiile legale in vigoare, contractul de leasing se va incheia pentru o perioada de cel putin un an, constituind titlul executoriu in cazul in care utilizatorul nu si-a prezentat optiune, la sfarsitul perioadei de leasing, de a cumpara bunul sau de a prelungi contractul de leasing. De asemenea, se aplica titlul executoriu in situatia in care contractul inceteaza mai devreme din culpa utilizatorului.

Obligatiile locatorului/finantatorului:

 • Respectarea dreptului utilizatorului in alegerea furnizorului;
 • Incheierea contractului de vanzare-cumparare cu furnizorul ales de catre utilizator;
 • Respectarea dreptului utilizatorului de a alege ceea ce va face dupa incetarea perioadei de leasing (cumpararea bunului sau prelungirea contractuluide leasing);
 • Garantarea utilizatorului a unei folosinte normale a bunului pe intreaga perioada de leasing;
 • Asigurarea bunului oferit in leasing;
 • Incheierea contractului de leasing cu utilizatorul si aducerea la cunostinta a drepturilor de vanzare-cumparare.

Obligatiile utilizatorului:

 • Efectuarea receptiei bunului primit prin leasing;
 • Folosirea bunului in acord cu instructiunile stabilite de catre furnizor;
 • Efectuarea platilor aferebte ratelor de leasing la termenul prevazut in contractul de leasing;
 • Intretinerea bunului primit in leasing;
 • Permiterea ca finantatorul sa verifice starea si modul in care este utilizat bunul. Intervalul de timp la care se vor face aceste verificari se stabileste in prealabil, in contractul de leasing;
 • Evitarea modificarii bunului primit in leasing, fara sa se consulte in prealabil cu finantatorul;
 • Restituirea bunului in conformitate cu prevederile din contractul de leasing.

Nerespectarea obligatiilor contractuale

In situatia in care utilizatorul nu poate sa primeasca bunul sau este in faliment, atunci contractul de leasing poate fi reziliat de catre societate de leasing, pe baza de daune-interese. Totodata, daca utilizatorul nu isi indeplineste obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua luni consecutive, atunci contractul poate sa fie reziliat, la cererea finantatorului. In aceste conditii, bunul trebuie sa fie restituit de catre utilizator, acest trebuind sa plateasca ratele datorate cu daune-interese.

Cat despre finantator, daca nu respecta dreptul de optiune al utilizatorului este obligat sa-I plateasca acestuia daune-interese in valoare egala cu cea a bunului la momentul respectiv. De asemenea, in cazul in care obiectul aflat in leasing este vandut de catre finantator unui alt finantator, atunci noul finantator va prelua obligatiile contractuale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here