Jurisprudenta

Ad Avocat > Jurisprudenta

Interpretarea dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 privind asociatiile de proprietari

Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, prin Decizia nr. 18 din 20 martie 2017 a hotarat ca: “art. 24 alin. (1) din Legea nr. 230/2007 trebuie interpretat in sensul ca cvorumul necesar pentru legala intrunire a adunarii generale a asociatiei de proprietari se determina in functie de numarul proprietarilor membri ai asociatiei, persoane fizice sau juridice care detin un drept de proprietate asupra a cel putin un apartament ori spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta din condominiu”   Sursa: www.scj.ro...

Cititi articolul

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietarii imobilului. Efecte.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat prin decizia nr. 279 pronuntata la 4 februarie 2016: avand in vedere ca in cauza este angajata raspunderea pentru ruina edificiului si cum in cazul coproprietatii pe cote-parti, potrivit art. 1003 C. civ. 1864, aceasta forma de raspundere atrage o solidaritate pasiva, reclamanta, in calitate de creditor, poate solicita, potrivit dispozitiilor art. 1042 C. civ. 1864, plata intregii datorii de la un singur debitor, fara ca acesta sa poata, date fiind efectele solidaritatii pasive, sa solicite divizarea urmaririi intre codebitori. Pe cale de consecinta, actiunea in despagubiri formulata numai impotriva unuia dintre...

Cititi articolul