Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietarii imobilului. Efecte.

Ad Avocat > Asociatii de Proprietari  > Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietarii imobilului. Efecte.

Actiune pentru repararea prejudiciului cauzat de ruina edificiului. Solidaritate pasiva intre coproprietarii imobilului. Efecte.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat prin decizia nr. 279 pronuntata la 4 februarie 2016: avand in vedere ca in cauza este angajata raspunderea pentru ruina edificiului si cum in cazul coproprietatii pe cote-parti, potrivit art. 1003 C. civ. 1864, aceasta forma de raspundere atrage o solidaritate pasiva, reclamanta, in calitate de creditor, poate solicita, potrivit dispozitiilor art. 1042 C. civ. 1864, plata intregii datorii de la un singur debitor, fara ca acesta sa poata, date fiind efectele solidaritatii pasive, sa solicite divizarea urmaririi intre codebitori. Pe cale de consecinta, actiunea in despagubiri formulata numai impotriva unuia dintre coproprietarii imobilului, iar nu si a celorlalti codebitori, nu ar putea fi respinsa ca inadmisibila.

 

Situatia de fapt:

 La data de 03.01.2007, B. se afla impreuna cu parintii si fratele sau in statia de maxi-taxi de langa blocul X, statie neprevazuta cu refugiu. Din cauza vantului care batea cu viteza si in rafale, s-a desprins o parte din constructia blocului mentionat si reclamanta a fost strivita, fiind transportata in stare inconstienta la spital.

Prin cererea inregistrata la data de 08.08.2011, pe rolul Tribunalului Galati, reclamanta B., prin reprezentant legal A., a chemat in judecata pe paratii D., Municipiul Galati, prin Primar si Asociatia de Locatari nr. x si a solicitat instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa dispuna obligarea paratilor in solidar ori individual la plata unor daune cominatorii si moratorii in suma de 987.500 lei, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

B. a aratat ca intelege sa se indrepte impotriva tuturor partilor responsabile de prejudiciul grav cauzat ei si familiei sale: impotriva paratului D. in calitate de administrator al societatii ce a executat lucrarile de hidro-izolatie, Asociatiei de Propretari nr. x in calitate de beneficiar al lucrarilor executate si impotriva Municipiului Galati in calitate de administrator al unui numar de apartamente inchiriate locatarilor persoane fizice in blocul X.

Prin sentinta civila nr. 1851 din 03.12.2014, Tribunalul Galati a admis exceptia prescriptiei extinctive a dreptului material la actiune ridicata de Mun. Galati cu privire la despagubirile materiale si morale nascute in perioada 03.01.2007- 15.09.2008. Totodata, a admis exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere, astfel cum a fost precizat, privind obligarea paratilor la plata unor prestatii succesive in situatia in care vor aparea complicatii cu privire la starea de sanatate a reclamantei, iar suma acordata de instanta de judecata va fi insuficienta pentru efectuarea tratamentelor de specialitate, si a respins acest capat de cerere ca inadmisibil. A respins ca nefondata cererea formulata de reclamanta, prin reprezentant legal, in contradictoriu cu paratii D. si F. A admis in parte cererea formulata de reclamanta si a obligat paratii Municipiul Galati si Asociatiea de Propretari nr. x, in solidar, la plata sumei de 100.000 lei cu titlu de daune morale.

Prin decizia civila nr. 140/A din 28.09.2015, Curtea de Apel Galati, Sectia I civila a respins, ca nefondate, apelurile declarate paratul-reclamant Municipiul Galati si de chemata in garantie Asociatiea de Propretari nr. x impotriva sentintei civile nr. 1851/2014 a Tribunalului Galati. Instanta de apel, analizand exceptia lipsei coparticiparii procesuale pasive, tribunalul a precizat ca desi nu este proprietar unic al condominiului, Municipiul Galati raspunde in solidar cu ceilalti coproprietari, in temeiul dispozitiilor art. 1003 C. civ. 1864. Imprejurarea ca acoperisul s-a desprins in conditii de vant puternic reprezinta o vina a edificiului pentru care Municipiul Galati, in calitate de coproprietar, este raspunzator.

In ceea ce priveste apelul declarant de chemata in garantie Asociatiea de Propretari nr. x, instanta de apel a aratat ca aceasta parte ignora obligatiile ce ii revin potrivit dispozitiilor Legii nr. 230/2007, rezumandu-se a invoca ca incidente in cauza doar prevederile art. 1002 C. civ. 1864. Asociatiea de Propretari are o raspundere civila delictuala pentru fapta proprie, constand in neluarea masurilor corespunzatoare pentru repararea acoperisului.

Impotriva acestei decizii a declarat si motivat recurs paratul Municipiul Galati, prin Primar.

 

Motivarea instantei:

 Plecand de la premisa ca in cazul raspunderii pentru ruina edificiului, legea instituie o solidaritate pasiva, Inalta Curte de Casatie si Justitie a analizat efectele pe care le produce acest tip de obligatie sub aspectul raporturilor dintre codebitori si creditor.

Judecatorii au evidentiat ca, asa cum rezulta din cuprinsul art. 1039 C. civ. 1864, intrucat obligatia solidara pasiva are un singur obiect, o singura prestatie, fiecare debitor „poate fi constrans pentru totalitate”. Textul legal mentionat se coroboreaza cu dispozitiile art. 1042 C. civ. 1864 potrivit cu care: „Creditorului unei obligatii solidare se poate adresa la acela care va voi dintre debitori, fara ca debitorul sa poata opune beneficiul de discutiune”.

Rezulta astfel, conform Inaltei Curti, ca solidaritatea pasiva are drept efect obligatia fiecarui codebitor de a plati datoria in intregime, fara a putea opune creditorului beneficiul diviziunii, corelativ dreptului creditorul de a urmari pe oricare dintre debitori pentru totalitatea datoriei care constituie obiectul obligatiei.

Cum in cauza este angajata raspunderea pentru ruina edificiului, si cum aceasta forma de raspundere atrage o solidaritate pasiva, reclamanta, in calitate de creditor, poate solicita plata intregii datorii de la un singur debitor. Inalta Curte a aratat ca reclamanta a inteles sa uzeze de acest drept si sa-l exercite impotriva codebitorului Municipiul Galati, fara ca acesta sa poata, date fiind efectele solidaritatii pasive, sa solicite divizarea urmaririi intre codebitori. Pe cale de consecinta, actiunea reclamantei, formulata numai impotriva paratului Municipiul Galati, iar nu si a altor codebitori, nu ar putea fi respinsa ca inadmisibila, asa cum se solicita prin motivele de recurs.

Asadar, Inalta Curte a respins, ca nefondat, recursul declarat.

Sursa: www.scj.ro

Nu exista comentarii

Scrieti un comentariu